Istorija

Reč „Indija“, potiče od reke Inda. Prvi dokazi ljudskih naseobina na Indijskom podkontinentu datiraju iz 6000. godine pre nove ere. Ova naselja su proširena oko 3000. godine pre nove ere. Civilizacija doline Inda je cvetala do dolaska Arijevaca. Civilizacija doline Inda bila je urbanizovana, zasnovana na poljoprivredi i trgovini.

Društvene, ekonomske i političke promene nastale susretanjem civilizacije Inda i Arijevaca prikazane su u dva velika epa Ramajani i Mahabharati. Stara Vedska kultura susretala se sa pragmatizmom Upanišada što je pogodovalo pojavi reformatora kao što su Vardhaman Mahavira i Gotama Buda (oko 5. veka pre nove ere), koji su iz hinduizma ponudili nova učenja iz kojih su nastale religije đainizam i budizam.

Imperije koje se pominju u epovima bile su koncentrisane oko današnjeg Delhija, ali kako su Arijevci širili na veći deo podkontinenta, centar moći se pomerio, pa su glavni gradovi velikih dinastičkih imperija drevne Indije bili u području koje obuhvata današnja država Bihar. Među ovim dinastijama izdvajaju se dinastija Nanda (3. vek pre nove ere) koja je onemogućila ulazak Aleksandra makedonskog u dolinu Ganga (326-325. pre nove ere), Maori (od 2-1. veka pre nove ere) čiji je vrhunac bio carstvo Ašoka, i Gupta (4. vek nove ere) u čije vreme je Kautilia pisao poznate Arthashastra ili Traktat o Vladi. Poslednja velika imperija u ovom periodu indijske istorije bila je Harsha u 7. veku pre nove ere.

Prodor Turaka i Mongola u srednjevekovnu Indiju sa severa odigravao se u talasima koji je počeo u 11. veku, a kulminirao uspostavljanjem Mogolskog carstva (1526-1857). Portugalski osvajači na čelu sa Vasko de Gamom iskrcavaju se u Kalkuti (Kozhikode) 1498. godine. Holanđani, Francuzi i Britanci otkrivaju morske puteve koji su im omogućavali da uđu u Indiju sa mora, u početku kao trgovci, a kasnije kao kolonizatori.

Britanci se bore sa Francuskom (prvi anglo-francuski rat je vođen 1748. g) za nepresušna prirodna bogatstva Indije. Britanci su ekploatisali Indiju do 1947. godine kada je narod koji se borio za nezavisnost Indije na čelu sa Mahatma Gandijem ostvario slobodu pružajući čovečanstvu primer nenasilnog otpora.

 

Palitana

Indijski kulturni centar – Beograd, Srbija