Nauka

Indija izdvaja velika sredstva za razvoj nauke i naučno-istraživački rad. Naučna saradnja se ostvaruje sa skoro svim važnijim naučnim institutima iz čitavog sveta.

Naučna saradnja između Indije i Srbije ostvarivala se godinama sporadično. Intenzivnija naučna saradnja između naučnika dve zemlje ostvaruje se osnivanjem nakon zaključivanja bilateralnih sporazuma i to: Sporazuma o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i sporta (2002, obnovljen 2013) i Sporazuma o naučnoj i tehničkoj saradnji (2004).

Osnivanjem Međunarodnog društva za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge u Beogradu (www.yoga-science.rs) intenzivira se saradnja između naučnih i obrazovnih ustanova Indije i Srbije. Naučno društvo okuplja naučnike iz različitih zemalja sveta. U radu naučnog društva učestvuju 19 naučnika iz Indije.

Počev od 2010. godine, ova ustanova svake godine organizuje Međunarodnu interdisciplinarnu konferenciju u Kongresnom centru Sava. Ista ustanova izdaje Međunarodni naučni časopis Smisao koji u svojoj redakciji ima 19 naučnika iz Indije koji pripadaju različitim naučnim oblastima. Konferencije okupljaju naučnike sledećih instituta i univerziteta: Univerzitet Vivekananda iz Bangalora, Univerzitet Kaivaljadama iz Lonavle, Univerzitet Patanjđali iz Haridvara, Univerzitet Sagar, Univerzitet Bopal iz Bopala, Univerzitet Pandžab iz Čandigara.

Indijski kulturni centar će raditi na intenziviranju naučne saradnje između naučnika i institucija dve zemlje.

kanpur

Indijski kulturni centar – Beograd, Srbija