Medijska saradnja

Indijski kulturni centar – Beograd, Srbija