Obrazovanje

Indija ulaže velika sredstva u obrazovanje. Sve regije i veći gradovi su univerzitetski centri. Veliki broj studenata i nastavnog kadra nalazi se na usavršavanju u drugim zemljama sveta. Sve je prisutnija zainteresovanost studenata iz drugih zemalja za obrazovanje na univerzitetima u Indiji.

Poslednjih godina intenzivira se saradnja akademskih ustanova između Indije i Srbije.

Po prvi put Srbiju su posetili predstavnici četiri najveće naučno-obrazovne institucije joge u svetu. Povod je saradnja koja je ozvaničena potpisanim Sporazumima sa Međunarodnim društvom za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge (www.yoga-science.rs) i Međunarodnom joga akademojom iz Beograda (www.joga-akademija.com) i Joga Savezom Srbije (www.yogasavezsrbije.com). Tokom Međunarodne naučne interdisciplinarne konferencije o jogi koja je održana u Kongresnom centru Sava u Beogradu, 30-31. avgusta 2012. godine, gosti prof. dr Predraga Nikića bili su dr Širli Teles iz Patanđali instituta u Indiji, dr Manđunat Šarma sa Univerziteta Vivekananda u Indiji, Šri Subod Tivari iz Kaivaljadama instituta za jogu u Indiji i prof. Ganeš Šankar sa Univerziteta Sagar u Indiji. Predstavnici najprestižnijih institucija joge u svetu upoznali su se sa aktivnostima Međunarodne joga akademije iz Beograda i predložili još intenzivnije oblike saradnje koji će se realizovati u 2013. Dogovaralo se i oko načina odvijanja studenstke saradnje i saradnje nastavnika.Dogovorena je i bliža saradnja sa Međunarodnim društvom za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge iz Beograda na polju sprovođenja naučnih istraživanja u oblasti joge.

Indijski kulturni centar će doprinositi intenziviranju saradnje obrazovanih ustanova dve zemlje.

Indijski kulturni centar – Beograd, Srbija