Sportsko-rekreativna saradnja

Indijski kulturni centar – Beograd, Srbija